tiền tài và danh vọng

Lá số tử vi: Mẫu người Thân Cư Quan Lộc

dao-hoa-1

Cung Quan Lộc cũng nói lên sự thành bại trong nghề nghiệp của một người. Như chúng ta đã nói trước đây, Thân cư cung