lá số danh nhân

Lá số tử vi: Lá số tử vi Đức Phật Thích Ca

ducphat

Sau cuộc tiếp chuyện với Đại Đức không quen biết, không dám phụ lòng người thành thật đã chiếu cố, để đền đáp công người