cung thân

Luận tài vận: Phóng khoáng với bạn bè.

ban-be-hao-phong

Sao Vũ khúc thuộc Kim, có thực lực, ổn định và có tinh thần trách nhiệm, có thể tĩnh cũng có thể động. Sao Thiên