Xem Nốt Ruồi

Cách Xem bói, xem nốt ruồi của người xưa

150416kpnotruoi0-d68a7

Thường thì nốt ruồi mọc ỏ vị trí hiển lộ đa phần mang ý nghĩa không tốt, mà mọc ỏ chỗ kín đáo thì phần

Hướng dẫn thuật xem bói nốt ruồi cơ bản

image001

Quan sát bằng mắt, có thể thấy được sự khác biệt về màu sắc. Cảm nhận bằng tâm, có thể biết được sự kỳ lạ

Xem bói nốt ruồi trên ngón tay

boi_not_ruoi_ban_tay

Biểu thị không đồng tình với mọi người, không biết tha thứ và yêu thương người khác, nói chưng là họ tạo thành thế đối